Groei in autonome kracht en weerbaarheid
 
Narcisme ontmaskerd

Narcisme ontmaskerd

Bijlagen – Narcisme nader ontleed

Wat is narcisme in de kern en welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag? Hier kun je meer achtergrond informatie vinden over narcisme of een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Voor de leesbaarheid hanteer ik in deze paper het begrip narcist of narcisme in plaats van narcistische persoonlijkheidssoornis (NPS). Ik doel hier dus op iemand die lijdt aan ongezonde of ziekelijke vormen van narcisme. De cijfers tussen haakjes in de tekst verwijzen naar de geraadpleegde literatuur.