Groei in autonome kracht en weerbaarheid
 
Narcisme ontmaskerd

Narcisme ontmaskerd

Narcisme in relaties

Ouder-kind

Iedereen die bekend is met familieopstellingen weet hoe vaak je generaties lang patronen en gewoontes doorgeeft aan volgende generatie. Dat is logisch, (jonge) kinderen zijn immers totaal afhankelijk en overgeleverd aan hun ouder(s). En dus ook aan hun narcistische behoeften. Met emotionele verwaarlozing of leegte en onvoldoende gespiegeld zijn tot gevolg.

Narcisme ontstaat ook volgens Schalkwijk door onvoldoende te zijn gespiegeld en ontmoet. Ruthgeerts:

Bij een psychologische geboorte is een ouder nodig die het onderscheid maakt tussen de eigen behoeften en die van het kind, een ouder die de eigen beleving los kan zien van de realiteit, een ouder die in staat is fijngevoelig te reageren op de uitgezonden signalen. Voor narcistische ouders is dit moeilijk. Ze zie de wereld niet door de ogen van hun kind.

De impact van een narcistische ouder op het kind is dan ook groot. Denk aan:

  • afwijzing van affectie van kind naar ouder
  • dwingend gedrag van ouder
  • mogelijk misbruik
  • geen ruimte voor gevoel uiten 
  • geen ruimte voor kritiek of andere mening uiten
  • geen ruimte voor afwijkend gedrag.

De gevolgens laten zicht raden: elke poging tot ontwikkeling van een authentiek zelf worden de kop in gedrukt. Lees meer hierover op deze pagina.

Volwassen relaties

Als een kind heb je geen keuze, maar ook volwassenen zitten vaak verstrikt in een medeafhankelijke relatie met een narcist. De sleutel voor heling en jezelf te bevrijden is door te herkennen en te doorvoelen hoe je zelf hierin een rol speelt. Enerzijds als slachtoffer, bijvoorbeeld door je te laten manipuleren door niet te begrenzen en niet durven stappen te zetten. Maar ook als dader, want wie zegt dat jij niet net zo goed dingen hebt gedaan die de situatie in stand heeft gehouden of destructief heeft uitgepakt?

Ruthgeerts: “Door het ontoelaatbare in stand te houden rek je niet alleen je eigen psychische pijngrens uit, maar werk je mee aan het overeind houden en versterken van het narcistisch samenspel. Het verbreken van de relatie kan dan nog de enige optie zijn om weer bij jezelf te kunnen komen en je niet te laten manipuleren of gijzelen.”

Iemand met narcisme zal niet snel het probleem bij zichzelf zoeken. Je bent pas in staat om het ongezonde samenspel te doorbreken als je je beseft dat je niet in staat bent de ander te veranderen als die daar niet zelf voor kiest. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat je de relatie verbreekt, je beseft enkel dat je voor je geluk niet afhankelijk bent van iemand anders. 

Lees meer hierover op deze pagina