Thrivability retreats

Over Commoneasy

Thrivability retreats is een initiatief van Lars Lutje Schipholt en Jip de Ridder. Jip de Ridder is tevens oprichter van Commoneasy. We organiseren deze retreats in samenwerking met Commoneasy.

Commoneasy: een warm netwerk voor en door haar leden

CommonEasy is een netwerk voor en door ondernemers en een vangnet voor ziekte. CommonEasy is in tegenstelling tot een broodfonds opschaalbaar en maakt gebruik van drie cirkels van connecties. CommonEasy werkt als een sociaal netwerk als LinkedIn. Het verbindt ondernemers die voor elkaar klaar willen staan en het goed willen regelen voor zichzelf en elkaar.

Commoneasy gaat een stap verder in haar support

Commoneasy is meer dan centen bij ziekte. Het is ook een warm netwerk of community van mensen die elkaar supporten. Zeker ook als je ziek bent, vastloopt of het moeilijk hebt. Zo maken we elkaar groter!

We zien dat meerdere leden goed extra support kunnen gebruiken. Het gaat daarbij niet alleen om leden die echt zijn vastgelopen maar ook om leden die tot de risicogroep behoren om vast te lopen. Ze zijn zich hier niet altijd van bewust of vinden het lastig om support te vragen. Hoe zit dat bij jou als je echt eerlijk bent naar jezelf?

Surf voor meer info naar commoneasy.nl.